Logowanie

POCZTA PRACOWNIK
Proszę wybrać pocztę do zalogowania:
Logowanie do Poczty uczelnianEJ
domeNA @afm.edu.pl
pomoc: www@afm.edu.pl

Możliwe korzystanie z programu pocztowego (po skonfigurowaniu)

Logowanie do POCZTY UCZELNIANEJ Microsoft 365 (MS Teams)
domenA @365-afm.edu.pl